Edit
aplikacje mobilne, urasoft, android, ios

Nasza misja

Nasze aplikacje, zarówno natywne, jak i hybrydowe, są nie tylko funkcjonalne, ale również zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa.

Polska

Wielka Brytania

aplikacje mobilne, urasoft, android, ios

Our mission

Our applications, both native and hybrid, are not only functional, but also provide a high level of security.

Poland

Great Britain

Chcesz dołączyć do naszego zespołu?

Kariera w URSA SOFT

Wymagania:

- Kilkuletnie doświadczenie na stanowisku programisty PHP
- Znajomość wzorców projektowych
- Bardzo dobra znajomość jednego z frameworków Laravel / Symfony
- Dobra znajomość MySQL / PostgreSQL
- Znajomość i zrozumienie pojęcia SOLID
- Praktyczna znajomość systemu kontroli wersji GIT
- Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów
- Angielski na poziomie umożliwiającym pracę z dokumentacją techniczną
- Znajomość metodyk tworzenia oprogramowania DDD, TDD
- Znajomość metodyk projektowych, szczególnie SCRUM

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o zamieszczenie zapisu: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych przez UrsaSoft , w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na w/w stanowisko oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez 36 miesięcy. Składając dokumenty aplikacyjne oświadczam, iż zapoznałam/em się z warunkami rekrutacji oraz klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w UrsaSoft."

Wymagania:

- Kilkuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku
- Pomysłowość oraz umiejętności graficzne pozwalające na pracę twórczą (projektowanie layoutu oraz innych elementów UI)
- Praktyczna umiejętność projektowania stron i interfejsu użytkownika aplikacji oraz jego elementów za pomocą programów graficznych (np. Photoshop, Sketch)
- Umiejętności analityczne umożliwiające przełożenie wymagań biznesowych na projekt aplikacji webowej
- Znajomość zasad w projektowaniu Mobile i Responsive Web Design
- Kreatywność, pasja i zaangażowanie
- Inwencja i terminowość w realizacji projektów
- Doskonała organizacja pracy własnej
- Umiejętność komunikacji i współpracy w zespole
- Dbałość o szczegóły

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o zamieszczenie zapisu: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych przez UrsaSoft , w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na w/w stanowisko oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez 36 miesięcy. Składając dokumenty aplikacyjne oświadczam, iż zapoznałam/em się z warunkami rekrutacji oraz klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w UrsaSoft."

Wymagania:

- Bardzo dobra znajomość Swift, zwłaszcza Swift UI i Swift 5
- Doświadczenie w pracy z Core Data / Realm
- Doświadczenie w pracy z zewnętrznymi bibliotekami zdalnymi
- Doświadczenie w pracy ze zdalnymi interfejsami API
- Znajomość j. angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację
- Znajomość metodyk projektowych, szczególnie SCRUM

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o zamieszczenie zapisu: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych przez UrsaSoft , w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na w/w stanowisko oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez 36 miesięcy. Składając dokumenty aplikacyjne oświadczam, iż zapoznałam/em się z warunkami rekrutacji oraz klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w UrsaSoft."

Wymagania:

- Bardzo dobra znajomość języka Kotlin / Java
- Bardzo dobra znajomość Android SDK
- Znajomość wzorców projektowych
- Doświadczenie w pracy z zewnętrznymi bibliotekami zdalnymi
- Doświadczenie w pracy ze zdalnymi interfejsami API
- Znajomość j. angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację
- Znajomość metodyk projektowych, szczególnie SCRUM

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o zamieszczenie zapisu: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych przez UrsaSoft , w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na w/w stanowisko oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez 36 miesięcy. Składając dokumenty aplikacyjne oświadczam, iż zapoznałam/em się z warunkami rekrutacji oraz klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w UrsaSoft."