Edit
aplikacje mobilne, urasoft, android, ios

Nasza misja

Nasze aplikacje, zarówno natywne, jak i hybrydowe, są nie tylko funkcjonalne, ale również zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa.

Polska

Wielka Brytania

Chcesz dołączyć do naszego zespołu?

Kariera w URSA SOFT

Wymagania:

- Kilkuletnie doświadczenie na stanowisku programisty PHP
- Znajomość wzorców projektowych
- Bardzo dobra znajomość jednego z frameworków Laravel / Symfony
- Dobra znajomość MySQL / PostgreSQL
- Znajomość i zrozumienie pojęcia SOLID
- Praktyczna znajomość systemu kontroli wersji GIT
- Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów
- Angielski na poziomie umożliwiającym pracę z dokumentacją techniczną
- Znajomość metodyk tworzenia oprogramowania DDD, TDD
- Znajomość metodyk projektowych, szczególnie SCRUM

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o zamieszczenie zapisu: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych przez UrsaSoft , w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na w/w stanowisko oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez 36 miesięcy. Składając dokumenty aplikacyjne oświadczam, iż zapoznałam/em się z warunkami rekrutacji oraz klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w UrsaSoft."

Wymagania:

- Kilkuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku
- Pomysłowość oraz umiejętności graficzne pozwalające na pracę twórczą (projektowanie layoutu oraz innych elementów UI)
- Praktyczna umiejętność projektowania stron i interfejsu użytkownika aplikacji oraz jego elementów za pomocą programów graficznych (np. Photoshop, Sketch)
- Umiejętności analityczne umożliwiające przełożenie wymagań biznesowych na projekt aplikacji webowej
- Znajomość zasad w projektowaniu Mobile i Responsive Web Design
- Kreatywność, pasja i zaangażowanie
- Inwencja i terminowość w realizacji projektów
- Doskonała organizacja pracy własnej
- Umiejętność komunikacji i współpracy w zespole
- Dbałość o szczegóły

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o zamieszczenie zapisu: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych przez UrsaSoft , w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na w/w stanowisko oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez 36 miesięcy. Składając dokumenty aplikacyjne oświadczam, iż zapoznałam/em się z warunkami rekrutacji oraz klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w UrsaSoft."

Wymagania:

- Bardzo dobra znajomość Swift, zwłaszcza Swift UI i Swift 5
- Doświadczenie w pracy z Core Data / Realm
- Doświadczenie w pracy z zewnętrznymi bibliotekami zdalnymi
- Doświadczenie w pracy ze zdalnymi interfejsami API
- Znajomość j. angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację
- Znajomość metodyk projektowych, szczególnie SCRUM

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o zamieszczenie zapisu: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych przez UrsaSoft , w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na w/w stanowisko oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez 36 miesięcy. Składając dokumenty aplikacyjne oświadczam, iż zapoznałam/em się z warunkami rekrutacji oraz klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w UrsaSoft."

Wymagania:

- Bardzo dobra znajomość języka Kotlin / Java
- Bardzo dobra znajomość Android SDK
- Znajomość wzorców projektowych
- Doświadczenie w pracy z zewnętrznymi bibliotekami zdalnymi
- Doświadczenie w pracy ze zdalnymi interfejsami API
- Znajomość j. angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację
- Znajomość metodyk projektowych, szczególnie SCRUM

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o zamieszczenie zapisu: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych przez UrsaSoft , w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na w/w stanowisko oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez 36 miesięcy. Składając dokumenty aplikacyjne oświadczam, iż zapoznałam/em się z warunkami rekrutacji oraz klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w UrsaSoft."